SİNAN AYYILDIZ ŞELPE TEKNİĞİ EĞİTİM MÜFREDATI


Konu Üzerine Temel Bilgiler

Şelpenin kökeni ve tarihçesi, Şelpe nota işaret sistemleri


BİRİNCİ BÖLÜM:


1. Aşama


*Pençe Tekniği:

Tüm Tellere Vurma, Tek Parmak Kullanımı, İkileme Hareketleri


Örnek Eser : Seherde bir bağa girdim

Örnek Eser : Gel Efendim Gel (Müzik : Arif Sağ)


*Parmak vurma tekniği:

Sol El Parmaklarının Simetrik Yürüyüşü, Sol El Parmaklarının Asimetrik Yürüyüşü, Sağ El Parmaklarının Simetrik Yürüyüşü, Sağ El Parmaklarının Asimetrik Yürüyüşü, Sağ ve Sol El Parmakları İle Peş Peşe Vurup Çekme Çalışması, Sağ El Orta Parmak Kullanımı


Örnek Eser : Deriko (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)


2. Aşama


*Parmak vurma tekniği:

Çift Sesler Üzerine Çalışma


Örnek Eser : Saray Yolu (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Azeri (Müzik - Düzenleme: Arif SAĞ)


*Pençe Tekniği:

Pençe tekniğinde ritmik vuruş kalıpları:


Örnek Eser : Efsaneyim (Pençe Bölümü)

Örnek Eser : Yayla Yolları (Pençe Bölümü)


3. Aşama


*Tel Çekme Tekniği:

Tel çekme tekniği ile ezgi çalımı

Tel Çekme Tekniğinde Baş, Orta, İşaret ve Yüzük Parmaklarının Kullanılması


Örnek Eser : Kızım Sana Fistan Aldım (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Şu Dağların Yükseğine Erseler (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)


4. Aşama


*Parmak Tekniği:

Sağ El Yüzük Parmağının Kullanılması

Örnek Eser : Abum Abum Kız Abum (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Serenler Zeybeği (Arif SAĞ - Erol PARLAK - Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Yayla Yolları (Tüm Eser)(Düzenleme: Erol PARLAK)


*Pençe Tekniği:


Pençe Tekniğinde Kompleks Hareketler

Tarama, Tril, Sürtme, Diğer Kompleks Hareketler


Örnek Eser : Sallama (Düzenleme : Sinan AYYILDIZ)


5. Aşama

*Şelpeye Ait Üç Tekniğin (Parmak Vurma, Pençe, Tel Çekme) İç İçe Kullanımı


Örnek Eser : Daşlı Darla Ayrıklı (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Boğaz Havası (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Alim de Gitme Pazara (Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Elmas Oyun Havası (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Habudiyar (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Kıyılı Halayı (Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Be Felek Senin Elinden (Müzik, Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)


6. Aşama

*Parmak Vurma Tekniğinde Armonik Yapı


Örnek Eser : Naz Barı (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Mevlana Oyun Havası (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Elmas Oyun Havası (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


*Pençe Tekniğinde Armonik Yapı


Örnek Eser : Duaz-ı İmam (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Sinsin Halayı (Düzenleme : Erdal ERZiNCAN)


Bölüm Sonu Eserleri:


Bağlama Üvertürü (Müzik, Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Göç Yolları (Düzenleme: Erol PARLAK)

Şenlik Raksı (Düzenleme: Erol PARLAK)

Sarı Zeybek (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Kaytağı (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Kolhoz Barı (Düzenleme : Sinan AYYILDIZ)


İKİNCİ BÖLÜM:


1. Aşama


*Şelpe Tekniğinde Ezgi Düzenleme (Mızrapla Çalınan Eser ve Notanın Şelpe Tekniğine Uyarlanması)

Örnek Eser : Efsaneyim ( Tüm Eser) (Arif SAĞ - Erol PARLAK - Erdal ERZİNCAN)


2. Aşama


*Armoniye Giriş

Parmak Arpeji, Örnek Eser Üzerinde İnceleme


Örnek Eser : Daldalan Barı (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


3. Aşama

*Akorların Parmak Arpeji ile İfadelendirilmesi ve Parmak Arpej Alıştırmaları


Örnek Eser : Memberi (Düzenleme: Ali Kazım AKDAĞ)

Örnek Eser : Ay Laçin (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Grodovsko Horo (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


4. Aşama


*Serbest Halk Ezgilerinin Şelpe Tekniği ile Çalınması


Örnek Eser : Ağıt (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Doğaçlama (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Barak Havası (Düzenleme : Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Karakoyun (Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Deliderviş (Geleneksel, Kaynak: Haydar ACAR)


5. Aşama

*Teke Yöresi Ezgilerinde Parmak Tekniği (Üçtelli Uyarlamaları)


Örnek Eser : Avşar Beyleri (Kaynak : Ramazan GÜNGÖR)

Örnek Eser : Ağır Zeybek (Kaynak : Ramazan GÜNGÖR)

Örnek Eser : Boğaz Havası (Kaynak : Ramazan GÜNGÖR)


6. Aşama

*Akor Bilgisi, Akor Bağlanışı, Kompleks Akorlar


Her tonda majör minör eksik ve artık triad, yedili akorlarla ilgili egzersizler

Suspenden akorlar, çevrimleri ve suspended 7'li ler


Bölüm Sonu Eserleri:


Örnek Eser : Topal Oyun Havası (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Ezgi Akşamı (Müzik: Sinan ÇELİK) (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Nihavend Longa (Düzenleme: Erkan ÇANAKÇI)

Örnek Eser : Şehnaz Longa (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Giriftar (Müzik, Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Hançer Barı (Düzenleme Erdal ERZİNCAN)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :


1. Aşama

*Herhangi Bir Ezginin Akorlarının Çıkarılması

*Eşlik bağlama çalım stilleri


Örnek Eser : Evleri Görünüyor (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


2. Aşama

* 9'lu, 11'li, 13'lü akorlar ve klavye üzerinde uygulanış biçimleri

* Değişik ölçülerde ve ritm kalıplarında eşlik örnekleri

* Şelpe Tekniğinin Grup İçinde (Birden Çok Bağlama İle) Kullanımı

* Beş Bağlama İçin Düzenlenmiş Eserlerin Çalışılması


Beş Bağlama İçin Örnek Eser : Zile Semahı (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Beş Bağlama İçin Örnek Eser : Daldalan Barı (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


3. Aşama

*Uyarlama Kavramı ve Şelpe Tekniğine Uygulanışı


Örnek Eser : Ela Ela Leose (Düzenleme : Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Rast Saz Semaisi (Müzik : Cemal Beşir) ( Düzenleme : Sinan AYYILDIZ)


Bölüm Sonu Eserleri:


Örnek Eser : İstanbul Türküsü (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Kürdilihicazkar Longa (Düzenleme: Güven TÜRKMEN)

Örnek Eser : Çay Zeybeği (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Basgali (Müzik : Aftandil İsrafilov) (Düzenleme: Merih ÇELİKTOPUZ-Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Onbirli (Düzenleme: Ozan BAYSAL)

Örnek Eser : Çeke Çeke (Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Anadolu (Müzik, Düzenleme: Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Haydar Haydar (Müzik : Ali Ekber Çiçek) (Düzenleme: Adem TOSUNOĞLU)

Örnek Eser : Efsaneyim (Erol PARLAK)


Beş Bağlama İçin Örnek Eser

Örnek Eser : Sultaniyegah Sirto (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


1. Aşama

*Transpozisyon, Modulasyon


Örnek Eser : Tahtacı Semahı (Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)

Örnek Eser : Evvel Bahar (Müzik, Düzenleme : Erdal ERZİNCAN)


2. Aşama

*Bağlama Düzeni Haricindeki Eserler


Örnek Eser : Nene Torun Havası (Anonim)

Örnek Eser : Kocaoğlan Zeybeği (Anonim)

Örnek Eser : Tahtacı Semahı (Müzik,Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Kalenin Bedenleri (Düzenleme: Adem TOSUNOĞLU)

Örnek Eser : Kalenin Dibinde (Düzenleme: Adem TOSUNOĞLU)


3. Aşama

*Orta Asya ve İranda kullanılan ikitelli sazlarda Parmak Teknikleri


Örnek Eser : Sekine (Anonim - İran) (Tenbur)

Örnek Eser : Karagöz (Abdurahim Hamidov - Özbek) Dutar

Örnek Eser : Aday (Anonim - Kazak) (Dombra)

Örnek Eser : Umud (Abdurahim Heyit - Uygur) Dutar


4. Aşama

*Şelpe Tekniği İle Halk Müziği Repertuarının Dışında Eserlerin Çalınması


Örnek Eser : Fur Elise (Müzik: L. V. BEETHOVEN) (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Örnek Eser : Paganini Caprice 24 (Müzik: N. PAGANİNİ) (Düzenleme: Gökhan KİMVERDİ)

Örnek Eser : Alla Turca - Türk Marşı (Müzik: W. A. MOZART) (Düzenleme: Erol PARLAK)

Örnek Eser : Holiday Blessing (Müzik: Aziza MUSTAFAZADEH) (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


Beş Bağlama İçin Örnek Eser

Örnek Eser : Alla Turca - Türk Marşı (Müzik: W. A. MOZART) (Düzenleme: Erol PARLAK)


5. Aşama

*Şelpe Tekniğinde Doğaçlama (Improvizasyon)


Modalite Çalışmaları, Arpej Çalışmaları, Melodik Paternler


Bölüm Sonu Eserleri


Gül Türküsü (Düzenleme: Erol Parlak Bağlama Beşlisi)

Karadeniz Rapsodisi (Müzik-Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Aman Avcı (Düzenleme : Sinan AYYILDIZ)

Gankino Horo (Bulgar Horonu) (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Badinerie: (Müzik: J. S. BACH) (Düzenleme: Dinçer SERİN - Sinan AYYILDIZ)

Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı) (Müzik: L. V. BEETHOVEN) (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)


Beş Bağlama İçin Örnek Eserler :

Macar Dansı (Müzik: J. BRAHMS) (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

Fur Elise (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

İndim Koçbabayı Tavaf Eyledim (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)

İstanbul Türküsü (Düzenleme: Erol Parlak Bağlama Beşlisi)

Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı) (Düzenleme: Sinan AYYILDIZ)